Revision [1116]

Last edited on 2017-09-25 09:48:51 by WikiAdmin
Additions:
Gimė Dzūkijos kaime, tačiau, atrodo, yra mokęsis ir gyvenęs mieste - apie tai jis nekalba.
Dabar daugiausia laiko praleidžia vienkiemyje, toli nuo kitų žmonių, pamiškėje, tačiau retkarčiais „išlenda iš urvo pasižvalgyti“...


Revision [1054]

Edited on 2017-02-19 18:32:11 by WikiAdmin
Additions:
======Saša Čirulis======
Deletions:
======Saša Čyrulis======


Revision [1045]

The oldest known version of this page was created on 2017-02-19 08:57:40 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki