Revision [1047]

This is an old revision of Cyrulis dilgeles made by WikiAdmin on 2017-02-19 09:09:33.

 

Gamtos ir visuomenės dilgėlės

2014.06.11
- Tai čia ir gyvenat?
- Kap ir...
- Gražu čia.
- Nu tep. Tik dzilgėlės va sudzygį. Iškapoc nėr kadu.


Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki