Kultūros valdininkija ir mano tikrovė


Labiausiai beviltiška yra kultūros valdininkija, kultūros įstaigų administracijos – jie tiesiogiai pririšti prie valstybės maitintojos, pinigų lovio. Tarsi tai kultūros žmonės, tačiau kovoti už kultūrą nedrįsta. Jiems svarbu tik išgyventi…

Noriu romano apie valstybę-fikciją, tokią, kuri vaidina valstybiškumą, tokią nūdienę antiutopiją...

Aš sėdžiu miškuose, stengiuosi išgyventi ir žiūriu „Panoramą“... Mano skaitytoju tegali būti tik kitas prie miško gyvenantis, siekiantis išgyventi ir žiūrintis „Panoramą“. O likusiame pasaulyje baruose nuogos merginos šoka striptizą, storuliai tualetuose šniaukia kokainą ir ryja sraiges su kiautais užsigerdami brendžiu, kuris pagal apibrėžimą nėra švelnus, nes šis pigus gėralas neprilygsta konjakui...

Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki