Mirtis – sunkiausias darbas

2015.05.30:
Mirčių būna įvairių. Ir ne visad tavo paties (nors kartais būna, kad žmogus miršta ne vieną kartą) – miršta ir tavo artimieji, ir mylimi gyvūnėliai, augalai, ar net drabužiai. Kiekviena tokia mirtis paveikia žmogų ir palieka žymę jo gyvenime. „Smulkios“ mirtys kartais išblėsta, tačiau būna, kad staiga, netikėtai (o kartais ir skausmingai) vėl iškyla iš atminties ir įkyriai persekioja... visa yra mirtinga!

Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki