Kodėl invalidas yra neįgalus?


Pokalbis 2014.07.02, vakarop
- Ko dabar šlubuoji?
- O blet, ant cveko užmyniau; surūdzijis ty buvo, tai cia supūliavo...
- Tai tu dabar neįgalus?
- Aik šikc!

2003.07.30. Disputacija: Kodėl invalidas yra neįgalus?
Kažkas sugalvojo žodį „invalidas“ išversti ir tam pasimaišė variantas „neįgalus“. Pasimaišė ir prigijo...
Tačiau įdomiausia, kad patys, tie, turintys trūkumų, yra įsitikę, kad „invalidas“ juos įžeidžia, o „neįgalus“ yra Tačiau pamąstykime, kaip yra iš tikro?
Iš tikro, tai abu reiškia absoliučiai tą patį, - ir „neįgalus“ tėra paprasčiausias „invalido“ vertalas.
Ir netgi žodis „neįgalus“ turėtų labiau juos įžeisti, nes šis žodis tiesiogiai nurodo, kad asmuo yra NEĮGALUS, t.y. nėra įgalus. Kitaip sakant yra vienaip ar kitaip DARŽOVĖ, nesugebantis, gal net protiškai atsilikęs, t.y. mentališkai neįgalus. Kitaip sakant, fiziškai arba protiškai nepilnavertis – kitaip sakant, durnas. Argi malonu, kai tave taip vadina?

Tai čia ir yra didžiausias nesusipratimas su tuo žodžiu „neįgalus“.... Tai netikęs vertalas, sujaukęs invalidų protus.

Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki