čia yra nejiečio skilties "smėlio dėžė"...
image
Vertėjo kamaraitėje
Nejiečio prisistatymas
Įtakos sklindančios per žvaigždes
Juokai apie Šiaulių ponaitį
Dainos apie mokymąsi vertimas į lietuvių kalbą
pabiros iš nso.lt pokalbių aikštės

Eriko Klaptono dainos Ašaros Rojuje vertimas į lietuvių kalbą


2013 spalį viena labai gera sielos draugė paprašė išversti šios dainos nors priedainį. Išverčiau iš klausos gal ir nevisai tiksliai, bet stengiausi, kad skambėtų lietuviškai. (Poroj vietų net nebuvau tikras dėl žodžių prasmės.) Daina tikrai graži.
Ašaros Rojuje

1999 metais Madison aikštės sode, Niujorke
Erikas Klaptonas "Ašaros rojuje"

Ar paklaustum mano vardo,
jei mudu susitiktume rojuje?
Ar tai nebūtų tas pat,
jei mudu susitiktume rojuje?

Privalau būti stiprus ir nesustoti,
nes žinau, kad man ne vieta čia, rojuje.
Ar paimtum mane už rankos,
jei mudu susitiktume rojuje?

Ar padėtum man ten pasilikti,
jei mudu susitiktume rojuje?
Aš atrasiu savo kelią naktį ir dieną,
nes žinau, kad tiesiog negaliu pasilikti čia, rojuje.

Laikas tave nuleisti ant žemės.
Laikas daryti tai, kas reikia.
Laikas sudaužyti tavo širdį.
Ar gali tai leisti? Leisti tai?

Kitapus durų esu neilgai,
tačiau žinau, kad danguje nebūna ašarų.

Ar paklaustum mano vardo,
jei mudu susitiktume rojuje?
Ar tai nebūtų tas pat,
jei mudu susitiktume rojuje?

Privalau būti stiprus ir nesustoti,
nes žinau, kad man ne vieta čia, rojuje.
Nes žinau, kad man ne vieta čia, rojuje.

Eriko Klaptono dainos Ašaros Rojuje vertimas į lietuvių kalbą
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki