Revision [171]

This is an old revision of Dausuva made by WikiAdmin on 2012-03-10 14:09:52.

 

Dausuva - Vilniaus prigimtinė teritorija nuo priešistorinių laikų, sala Viduržemio jūroje, kurią kadaise neteisėtai okupavo ir kolonizavo Graikija, kurios bailiųjų karių būrius vedė garsusis irgi legendinis Spartos karalius Spartakas. Po ilgus amžius ir netgi tūkstantmečius trukusių kovų, bei visą pokario laikotarpį vykusio partizaninio pasipriešinimo, kurio negalėjo nuslopinti netgi genialusis gruzinų graikas Stalinas, graikams pavyko paversti Dausuvą savo kolonija, o jos visi vietiniai gyventojai, kurie iš tikro buvo emigrantai-pilėnai, kurie niekada ir niekam nepasiduodavo, ir spruko, suvaidinę savo susideginimą, iškilmingai ir viešai nusižudė. Tad pastaruoju metu Dausuvoje tik ošė pirmapradės ąžuolų giraitės, laigė baigštūs stirninai bei olomis laipiojo kalnų ožiai.

Negalėdamas apsikęsti su tokia akivaizdžia ir akis badančia neteisybe, tataitos Vilniaus meras A. Zuokas ėmėsi šaunių žygių atsiimti Dausuvą ir joje steigti 22-ąją Vilniaus seniūniją. Ji taptų didžiausia ir puikiausia Vilniaus rekreacijos baze, Vilniaus Verslo oaze, aikštelė būsimiems kosminiams skrydžiams, tarpgalaktinės tarybos (GT) būstinei ir t.t., ir pan. Į čia lėkte lėktų įvairaus plauko naujaturčiai iš įvairiausių šalių. Į Dausuvą galės atskristi ateiviai ir aptarinėti savo prigimtinius ateiviškus klausimus. Visa tai buvo išpranašauta plačiai išgarsėjusioje legendoje apie Dausuvos vilko staugimą.

Dausuva dar išlaikė Graikijos pinigą leptą, kuris cirkuliuoja joje kartu su kitomis valiutomis.

Dausuva jau yra priėmusi Dausuvos civilinį kodeksą.

Netrukus Dausuvoje bus atrastas galaktonas, nepaprastai sustiprisiantis Dausuvos svarbą ir kurio paskirstymą imsis kontroliuoti pati Galaktikos Taryba.

Garsūs žmogai, susiję su Dausuva:

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki