Dausuvos tema sena, kaip ir pati Lietuva, ir ji būdavo pagvildenama vienur bei kitur. Kadangi, nesame tikri, kad šaltiniai neišnyks, nusprendėme pasidaryti jų lokalias kopijas - be abejo, išlaikydami tikslias nuorodas į jas.

Tekstai:

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki