Wiki source for Dausuva kitur


Show raw source

[[Dausuva|Dausuvos]] tema sena, kaip ir pati Lietuva, ir ji būdavo pagvildenama vienur bei kitur. Kadangi, nesame tikri, kad šaltiniai neišnyks, nusprendėme pasidaryti jų lokalias kopijas - be abejo, išlaikydami tikslias nuorodas į jas.

**Tekstai:**
- [[Dausuva_Kalifornija|Atsarginis variantas ir geopolitinė strategija]] - iš kalifornija.com;
- [[Dausuva_VP|Atsarginė Lietuva]] - iš lt.wikipedia.org;
angl. versija: [[Dausuva_WP|Dausuva]],
kopija: http://dictionary.sensagent.com/dausuva/en-en
kopija: http://www.enotes.com/topic/Dausuva
- [[Dausuva_VP_kolonijos|Lietuvos užjūrio kolonijos]] - iš lt.wikipedia.org;
- [[Dausuva_XXIa|Kazio Pakšto idėjos šių dienų Lietuvai]] - iš xxiamzius.lt;
- [[Dausuva_Zuokas|Ieškosime seniūno 22-ai Vilniaus seniūnijai]] - iš zuokas.lt;
- [[Dausuva_Versli_Lietuva|Versli Didesnė Lietuva - Vilniaus mero Artūro Zuoko pranešimas konferencijoje "Versli Lietuva"]];
- [[Dausuva_Delfi|A.Zuokas Lietuvai siūlo nusipirkti vieną iš Graikijos salų]] - iš delfi.lt;
- [[Dausuva_15min|Artūras Zuokas Lietuvai siūlo pirkti Graikijai priklausančią salą ir pavadinti ją Dausuva]] - iš 15min.lt;
kopija: http://www.balsas.lt/naujiena/559013/vilniaus-meras-a-zuokas-siulo-pirkti-graikijos-sala
kopija: http://www.valstietis.lt/Pradzia/Laisvalaikis/Ivairenybes/A.Zuokas-Lietuvai-siulo-nusipirkti-viena-is-Graikijos-salu ;
- [[Dausuva_Bernardinai|Vilniaus meras siūlo įgyvendinti K. Pakšto „atsarginės Lietuvos“ idėją]] - iš bernardinai.lt;
- [[Dausuva_Zuokas_2012|A.Zuokas vėl užsimojo plėsti Lietuvos teritoriją]] - iš delfi.lt, 2012 m. rugpjūčio 25 d.
- [[Dausuva_Paulius|Trumpai apie Dausuvos projektą]] - iš blog.lrytas.lt/paulius;
- [[Dausuva_Klaipeda_diena|Idealiausia savivaldybė - Dausuva be varguolių]] - iš klaipeda.diena.lt;
- [[Dausuva_Inga|Lietuva ir jos sala pavadinimu Dausuva]] - iš et-inga.blogspot.com;
- Karikatūra: http://www.karikatura.lt/en/sveiki-atvyke-i-dausuva/ ;
- Ar jau pabaiga? [[Dausuva_pas_arabus|A.Zuokas atsisako planų pirkti Lietuvai salą: ji jau priklauso arabams]] - iš delfi.lt, 2012 m. rugpjūčio 30 d.
- Jei Dausuva atsidurtų Marse, diena.lt, 2017-10-13 (http://www.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/jei-dausuva-atsidurtu-marse-83301 );

- Užpalių vidurinės mokyklos kraštotyros muziejus vadinasi „Dausuva“ (http://sventupiobaidares.lt/public_html/dausuva.html);
- Kauno uteniškių klubas vadinasi „Dausuva“;
- A. Dziminavičiaus firma Kaune vadinasi „Dausuva”;
- niekurie sukūrė virtualų nuomuojamiems taikymams skirtą serverį Dausuva: http://www.dausuva.com
- tikime, kad yra ir kitų objektų, pavadintų „Dausuvos“ vardu. Siūlome komentaruose nurodyti juos, o taip pat kitus šaktinius, aprašančiuys Dausuvos klausimus.


Kategorija: [[Dausuvosprojektas|Dausuvos projektas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki