Su Dausuva susiję nemažai pokštų, o taip pat ji patenka ir į anekdotus. Visa tai bus pateikiama šioje skiltyje.

Kartą dausuviečiai paprašė graikų:
- Parduokite mums kokią salą.
Graikai atsakė:
- Kam jums ta sala?! Jūs patys saloje!


Europa prašo Dausuvos:
- Priimkite kažkiek pabėgėlių!
Dausuvos taryba atsakė:
- Bet Mėnulyje daugiau vietos!

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki