Dausuvos civilinis kodeksas - pagrindinis Dausuvos privatinės teisės šaltinis; civilinis kodeksas. Jis yra teisinis buvusios Graikijos kolonijos „palikimas“. Pagal turinį ir formą iš esmės yra toks pat kaip ir Hamurabio kodeksas, galiojęs antikinėje Graikijoje. Sudaro 3 dalys. CK reglamentuojamas asmenų statusas, jų turto režimas, Prievolių teisė, privačių asmenų santykiai. Laikui bėgant, A. Zuokas tikėtinai atnaujins Kodeksą ir pritaikys kai kuriuos elementus pagal vietines realijas.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki