Dausuvos dialektika - Dausuvoje vyraujanti filosofinė sistema, pateikianti bendrąjį tikrovės ryšių, vyksmo ir vystymosi modelį, atspindinti tikrovės vidinius prieštaravimus. Ji yra bendrasis tikrovės pažinimo metodas, mokslas apie medžiagą ir mąstymą bei jų dėsnius.

Galaktono atradimas paskatino atskiros dialektikos šakos, galaktinio sokratizmo, atsiradimą ir išvystymą. Šis tapo pagrindu vyraujančiai Dausuvos ideologijai - tiek visuomenėje, tiek moksle.


Kategorija: Dausuvos mokslas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki