Revision [425]

Last edited on 2014-02-24 22:19:44 by WikiAdmin
Additions:
Šioje srityje pateikiami, analizuojami ir kritikuojami [[Dausuva|Dausuvos]] ideologiniai pagrindai.
- Kiekvienas [[Dausuva|Dausuvos]] pilietis yra žvaigždė.
- Kiekviena žvaigždė tėra tik danguje;
- Dangus - ne šio pasaulio karalystė.
Deletions:
Šioje srityje pateikiami, analizuojami ir krtikuojami [[Dausuva|Dausuvos]] ideologiniai pagrindai.


Revision [116]

The oldest known version of this page was created on 2012-03-05 18:57:40 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki