Wiki source for Dausuvos ideologijos pagrindai


Show raw source

Šioje srityje pateikiami, analizuojami ir kritikuojami [[Dausuva|Dausuvos]] ideologiniai pagrindai.


- Kiekvienas [[Dausuva|Dausuvos]] pilietis yra žvaigždė.
- Kiekviena žvaigždė tėra tik danguje;
- Dangus - ne šio pasaulio karalystė.


Kategorija: [[Dausuvosprojektas|Dausuvos projektas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki