Šioje srityje pristatomi Dausuvos moksliniai pasiekimai bei tyrimai, iškiliausi mokslininkai ir kita mokslinė veikla.

Dausuvą ir jos mokslą labiausiai išgarsino čia atrastas galaktonas, paskatinęs galaktonijos (speciali fizochemijos šaka) vystymasi, kuri paveikė visas veiklos ir mąstymo sritis, persmelkusi ekonomiką, politiką ir vietinius tikėjimus.

Dausuvos pagrindinė socialinė doktrina yra Pindologija,
dialektinės filosofijos - galaktinis sokratizmas.

Dausuvos mokslo puslapiai:

Atradimai:


Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki