Wiki source for Dausuvos visuomenine organizacija


Show raw source

=====Dausuvos visuomeninė organizacija=====

Šiame skyriuje aprašysime [[Dausuva|Dausuvos]] visuomeninį ir valdžios organizacinį suskirstymą. Jis su ypatinga atida buvo pagrįstas [[Dausuvos mokslas|Dausuvos mokslo]] pasiekimų, užtikrinančių tobuliausią Galaktikoje [[Dausuvos ideologijos pagrindai|ideologinę platformą]]. [[GT]] iki šiol stebisi Dausuvos santvarka bei visuomeniniais organizacijos principais ir negali iki galo jų suprasti.

Pagrindinis šios organizacijos principas - **valdžia atskirta nuo visuomenės, o visuomenė atskirta nuo valdžios.**

Visa [[Dausuva]] suskirstyta į dvi nesusiliečiančias sritis - valdžiažmogių ir piliečių. Pilietis niekada negali Tapti valdžiažmogiu, o valdžiažmogis grįžti į piliečių luomą.

Valdžiažmogai gyvena visiškai izoliuoti nuo visuomenės. Jie bendrauja tik su kiais valdžiažmogiais ir pas juso tegali atvykti tik kitų šalių valdžiažmogai. Viskas, kas jiems pateikiama iš visuomenės, vyksta be fizinio kontakto ir nevyksta jokio informavimo apie už valdžiažmogių pasaulio vykstančius. Tad valdžiažmogiai mano ir yra tikri, kad be jų pasaulyje niekas daugiau neegzistuoja. Jie turi viską savo - netgi savą spaudą, rašančią vien tik apie valdžiažmogius. Populiariausi leidiniai yra "Mes - kas yra kas", "Stilius" ir "Žmonės"...


Kategorija: [[Dausuvosprojektas|Dausuvos projektas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki