Revision [512]

Last edited on 2015-05-16 09:02:29 by WikiAdmin
Additions:
- [[Dausuvos mokslas|Dausuvos mokslas]];
- [[DausuvaNews|Naujienos ir skelbimai]].
Deletions:
- [[Dausuvos mokslas|Dausuvos mokslas]].


Revision [433]

Edited on 2014-02-27 09:07:40 by WikiAdmin
Additions:
- [[Dausuvos visuomenine organizacija|Dausuvos visuomeninė organizacija]];


Revision [159]

Edited on 2012-03-09 08:50:06 by WikiAdmin
Additions:
Nuorodos: [[Dausuvos projekto puslapiai|Visi projekto puslapiai]]
Deletions:
Nuorodos: [[Dausuvos projekto puslapiai|Visi Projekto puslapiai]]


Revision [158]

Edited on 2012-03-09 08:49:53 by WikiAdmin
Additions:
Nuorodos: [[Dausuvos projekto puslapiai|Visi Projekto puslapiai]]


Revision [145]

Edited on 2012-03-07 09:16:06 by WikiAdmin
Additions:
""<img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=dausuva&page=http://wiki.4a.lt' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""


Revision [144]

Edited on 2012-03-06 19:18:30 by WikiAdmin
Additions:
Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]
Deletions:
Kategorija: [[Viskas]]


Revision [141]

Edited on 2012-03-06 19:13:41 by WikiAdmin
Additions:
**Išsižadėjimas:** ""<span style='font-size:7pt'>kadangi dalis šio projekto rėmuose informacijos nebuvo patikrinta, dalis faktų kelia abejones, o tiksliau, labai panašu į nusišnekėjimus ir gali būti vien spėlionės, todėl nelaikome, kad minimi asmenys, įvykiai ar kiti dalykai turi nors mažiausią ryšį su tikrove - net ir tuo atveju, jei, grynai atsitiktinai, ir gali kilti kažkokių aliuzijų. Visa, ką čia skaitysite, laikykite vien grožine literatūra ir paprasčiausiu vaizduotės srautu. </span>""
Deletions:
**Išsižadėjimas:** ""<span style='font-size:7pt'>kadangi dalis šio projekto rėmuose informacijos nebuvo patikrinta, dalis faktų kelia abejones, o tiksliau, labai panašu į nusišnekėjimus ir gali būti vien spėlionės, todėl nelaikome, kad minimi asmenys, įvykiai ar kiti dalykai turi nors mažiausią ryšį su tikrove - net ir tuo atveju, jei, grynai atsitiktinai, ir gali kilti kažkokių aliuziją. Visa, ką čia skaitysite, laikytite vien grožine literatūra ir paprasčiausiu vaizduotės srautu. </span>""


Revision [140]

Edited on 2012-03-06 19:12:39 by WikiAdmin

No Differences

Revision [124]

Edited on 2012-03-06 09:14:37 by WikiAdmin
Additions:
Tyrinėjimai šioje srityje niekada nesiliauja, tad projekto turinys yra judrus, nuolat kintantis ir pasipildantis. Vienos teorijos pasensta, tampa nebeaktualios, pakeičiamos kitomis. Tad sugrįškite laikas nuo laiko, kad susipažintumėte su naujausia moksline tiesa.


Revision [121]

Edited on 2012-03-06 08:59:38 by WikiAdmin
Additions:
- [[Dausuva linksmai|Dausuva pokštuose ir anekdotuose]].


Revision [114]

Edited on 2012-03-05 18:46:58 by WikiAdmin
Additions:
Kategorija: [[Viskas]]
Deletions:
Kategorija: [[Dausuvos_projektas|Dausuvos projektas]]


Revision [77]

Edited on 2012-03-04 13:19:12 by WikiAdmin
Additions:
Kategorija: [[Dausuvos_projektas|Dausuvos projektas]]
Deletions:
Kategorija: [[Viskas Dausuvos projektas]]


Revision [76]

Edited on 2012-03-04 13:11:53 by WikiAdmin
Additions:
- [[Bendri dalykai|Bendri dalykai]];
- [[Dausuva kitur|Įvairūs išoriniai šaltiniai, tyrimai, požiūriai]],
Deletions:
- [[Bendri dalykai|Bendri dalykai]]


Revision [51]

The oldest known version of this page was created on 2012-03-01 00:15:35 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki