Revision [114]

This is an old revision of Dausuvosprojektas made by WikiAdmin on 2012-03-05 18:46:58.

 

Dausuva


Ši vikienciklopedija pristato Dausuvą, atskleidžia jos istoriją, perteikia įvairius su ja susijusius aspektus.

Projekto istorija


Ši istorija buvo pradėta kitoje svetainėje, tačiau, kadangi skyrėsi požiūriai kai kuriais aspektais, buvo apsispręsta ir jau sukaupta informacija perkelta į čia. Atitinkamai padaryti ir kai kurie teksto redagavimai, atsisakant kai kurių tipinių kitos svetainės išraiškos priemonių.


Dausuva - kas ji?

Projekte vystomos šios sritys:
Susiję puslapiai:

Išsižadėjimas: kadangi dalis šio projekto rėmuose informacijos nebuvo patikrinta, dalis faktų kelia abejones, o tiksliau, labai panašu į nusišnekėjimus ir gali būti vien spėlionės, todėl nelaikome, kad minimi asmenys, įvykiai ar kiti dalykai turi nors mažiausią ryšį su tikrove - net ir tuo atveju, jei, grynai atsitiktinai, ir gali kilti kažkokių aliuziją. Visa, ką čia skaitysite, laikytite vien grožine literatūra ir paprasčiausiu vaizduotės srautu.

Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki