Wiki source for Dausuvosprojektas


Show raw source

=====Dausuva=====
Ši vikienciklopedija pristato [[Dausuva|Dausuvą]], atskleidžia jos istoriją, perteikia įvairius su ja susijusius aspektus.

=====""<b style='color:#006622'>Projekto istorija</b>""=====
Ši istorija buvo pradėta //kitoje svetainėje//, tačiau, kadangi skyrėsi požiūriai kai kuriais aspektais, buvo apsispręsta ir jau sukaupta informacija perkelta į čia. Atitinkamai padaryti ir kai kurie teksto redagavimai, atsisakant kai kurių tipinių //kitos svetainės //išraiškos priemonių.

Tyrinėjimai šioje srityje niekada nesiliauja, tad projekto turinys yra judrus, nuolat kintantis ir pasipildantis. Vienos teorijos pasensta, tampa nebeaktualios, pakeičiamos kitomis. Tad sugrįškite laikas nuo laiko, kad susipažintumėte su naujausia moksline tiesa.
----

**[[Dausuva]] - kas ji?**

Projekte vystomos šios sritys:
- [[Dausuva|Dausuvos pristatymas]];
- [[Dausuvos ideologijos pagrindai|Dausuvos ideologijos pagrindai]];
- [[Dausuvos visuomenine organizacija|Dausuvos visuomeninė organizacija]];
- [[Dausuvos mokslas|Dausuvos mokslas]];
- [[DausuvaNews|Naujienos ir skelbimai]].
Susiję puslapiai:
- [[Bendri dalykai|Bendri dalykai]];
- [[Dausuva kitur|Įvairūs išoriniai šaltiniai, tyrimai, požiūriai]],
- [[Dausuva linksmai|Dausuva pokštuose ir anekdotuose]].


**Išsižadėjimas:** ""<span style='font-size:7pt'>kadangi dalis šio projekto rėmuose informacijos nebuvo patikrinta, dalis faktų kelia abejones, o tiksliau, labai panašu į nusišnekėjimus ir gali būti vien spėlionės, todėl nelaikome, kad minimi asmenys, įvykiai ar kiti dalykai turi nors mažiausią ryšį su tikrove - net ir tuo atveju, jei, grynai atsitiktinai, ir gali kilti kažkokių aliuzijų. Visa, ką čia skaitysite, laikykite vien grožine literatūra ir paprasčiausiu vaizduotės srautu. </span>""


Nuorodos: [[Dausuvos projekto puslapiai|Visi projekto puslapiai]]

Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]
""<img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=dausuva&page=http://wiki.4a.lt' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki