Revision [381]

Last edited on 2013-10-21 14:45:48 by WikiAdmin
Additions:

Tiesiai prieš įėjimą į VCUP. Aplinka tokia, kokia ir įsivaizduoji, kad turėtų būti kiniško maisto užeiga vakarietiškame pasaulyje.
Dėl maisto ypatingų pastabų neturiu (tai jau gerai, nes nėra nieko bloga) - matyt, reikia dažniau čia lankytis, kad galėčiau susidaryti ypatingesnę nuomonę.


Revision [332]

The oldest known version of this page was created on 2013-05-09 12:44:36 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki