čia yra nejiečio skilties "smėlio dėžė"...
image
Nejiečio prisistatymas
Įtakos sklindančios per žvaigždes Juokai apie Šiaulių ponaitį
Dainos apie mokymąsi išvertimas į lietuvių kalbą

pabiros iš nso.lt pokalbių aikštės

Didžiojo Šuns žvaigždynas, Sirijus


Didỹsis Šuõ (Canis Major), dangaus pietų pusrutulio žvaigždynas. Šviesiausia žvaigždė Sirijus. Apie 4 laipsnius į pietus nuo Sirijaus yra žvaigždžių spiečius M41. Per Didyjį šunį eina Paukščių Takas. Lietuvoje Didysis Šuo geriausiai matomas žiemą.
image

Sìrijus, Šuns žvaigždė, Didžiojo Šuns α, šviesiausia dangaus žvaigždė. Yra -1,46 ryškio, A1 spektrinės klasės, pagrindinės sekos; ~20 kartų absoliučiu dydžiu šviesesnė už Saulę. Turi palydovą – 8,5 ryškio baltąją nykštukę – Sirijų B (pirmoji baltoji nykštukė, kurią 1862 metais atrado A. G. Klarkas, Jungtinės Amerikos Valstijos). Sirijaus nuotolis nuo Saulės 8,8 šviesmečio. Lietuvoje matomas žiemą.

Šaltinis: Lietuvių Tarybinė Enciklopedija (1976-1985)
Didysis Šuo, Sirijus
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki