Dievas - mistinė esybė, kartais pseudonimas ar titulas. Turi antgamtiškumo ir transcendentalumo požymių. Tačiau gali būti ir šeimos nariu („Tėve mūsų kuris esi danguje...„). Jis vadinamas įvairiais vardais, tačiau galiausiai paaiškėja, kad tai tas pats vienas dievas, kurio vardas Jehova.

Etimologija: praindoeuropietiška forma „deivos“ yra kilusi iš šaknies „dei-/di-“, reiškiančios „šviesti, žibėti, skaisčiai spindėti“.


Kategorija: Bendri dalykai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki