Wiki source for Dievas


Show raw source

**Dievas **- mistinė esybė, kartais pseudonimas ar titulas. Turi antgamtiškumo ir transcendentalumo požymių. Tačiau gali būti ir šeimos nariu („Tėve mūsų kuris esi danguje...„). Jis vadinamas įvairiais vardais, tačiau galiausiai paaiškėja, kad tai tas pats vienas dievas, kurio vardas Jehova.

**Etimologija:** praindoeuropietiška forma „deivos“ yra kilusi iš šaknies „dei-/di-“, reiškiančios „šviesti, žibėti, skaisčiai spindėti“.


Kategorija: [[Bendri dalykai|Bendri dalykai]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki