Ar krito dvi Hilberto problemos?

Žemutinio Naugardo N. Lobačevskio vardo universiteto profesorius Jaroslavas Sergejevas 2017 m. lapkritį pareiškė, kad įrodė dvi Hilberto problemas (paskelbta EMS Surveys in Mathematical Sciences).

Pirmoji - Kantoro problema apie kontinuumo galią, sąraše pateikta pirmąja. Formaliai laikoma įrodyta, tačiau su tuo sutinka ne visi matematikai. 1940 m. K. Giodelis įrodė, kad šios hipotezės įrodymas neįmanomas ZFC sistemoje, o 1963 m. P. Koenas įrodė, kad ZFC sistemoje neįrodoma ir pati hipotezė.

Antroji – pirminių skaičių (8-oji sąraše) problema (Rymano hipotezė ir Goldbacho problema), kurioje neišspręsta Rymano hipotezė, įeinanti ir į Tūkstantmečio problemų sąrašą.

Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems (ir ne tik, bet ir leidiniams) Sergejevas pradėjo grasinti teismais ir italų advokatais [taigi ne veltui išsakyta nuomonė, kad italų mafija ne tik žudo, bet ir praniko į visas gyvenimo sritis – taipogi ir mokslą, kur galima gerai uždirbti].
Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs begalybės kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.

Sergejevas įvedė simbolį ① (grossone), žymintį visų natūrinių skaičių kiekį. Atseit, tai leidžia sukurti matematinę analizę, kurioje nepasirodo neaiškus žymuo ∞. Tai tarytum išsprendžia kai kuriuos matematinius paradoksus. Tačiau jo teorija aprašyta negriežtai ir netvarkingai, be galo primityviai. Pvz., kai kyla klausimas apie realių skaičių kiekį, Sergejevas atsako – tiek, kiek rinkinių galima sudaryti iš natūralių skaičių, t.y. 2 laipsniu grossone. Taip sudėtingos neišspręstos problemos pakeičiamos jų primityviais analogais.

Pagaliau susigriebta! „EMS Surveys in Mathematical Sciences“ redkolegija išreiškė „gilų apgailestavimą“ dėl Sergejevo straipsnio „Numerical infinities and infinitesimals: Methodology, applications, and repercussions on two Hilbert problems“ spausdinimo (tai tik parodo, kaip atsainiai į viską žiūrima moksle). Straipsnis liko neatšauktas, o du jį priėmę redaktoriai atleisti.

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki