Revision [1145]

This is an old revision of DviHilbertoProblemos made by WikiAdmin on 2017-11-27 21:02:35.

 

Ar krito dvi Hilberto problemos?


Žemutinio Naugardo N. Lobačevskio vardo universiteto profesorius Jaroslavas Sergejevas 2017 m. lapkritį pareiškė, kad įrodė dvi Hilberto problemas (paskelbta <I>EMS Surveys in Mathematical Sciences</I>).

Pirmoji - Kantoro problema apie kontinuumo galią, sąraše pateikta pirmąja. Formaliai laikoma įrodyta, tačiau su tuo sutinka ne visi matematikai. 1940 m. K. Giodelis įrodė, kad šios hipotezės įrodymas neįmanomas ZFC sistemoje, o 1963 m. P. Koenas įrodė, kad ZFC sistemoje neįrodoma ir pati hipotezė.

Antroji – pirminių skaičių (8-oji sąraše) problema (Rymano hipotezė ir Goldbacho problema), kurioje neišspręsta Rymano hipotezė, įeinanti ir į Tūkstantmečio problemų sąrašą.

Pastaba: Redaktorius žada stebėti šio tvirtinimo eigą ir su laiku pateikti papildomos informacijos.

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki