Revision [1151]

This is an old revision of DviHilbertoProblemos made by WikiAdmin on 2017-12-15 19:41:03.

 

Ar krito dvi Hilberto problemos?

Žemutinio Naugardo N. Lobačevskio vardo universiteto profesorius Jaroslavas Sergejevas 2017 m. lapkritį pareiškė, kad įrodė dvi Hilberto problemas (paskelbta EMS Surveys in Mathematical Sciences).

Pirmoji - Kantoro problema apie kontinuumo galią, sąraše pateikta pirmąja. Formaliai laikoma įrodyta, tačiau su tuo sutinka ne visi matematikai. 1940 m. K. Giodelis įrodė, kad šios hipotezės įrodymas neįmanomas ZFC sistemoje, o 1963 m. P. Koenas įrodė, kad ZFC sistemoje neįrodoma ir pati hipotezė.

Antroji – pirminių skaičių (8-oji sąraše) problema (Rymano hipotezė ir Goldbacho problema), kurioje neišspręsta Rymano hipotezė, įeinanti ir į Tūkstantmečio problemų sąrašą.

Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems Sergejevas pradėjo grasinti teismais. Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.

Sergejevas įvedė simbolį ① (grossone), žymintį visų natūrinių skaičių kiekį. Atseit, tai leidžia sukurti matematinę analizę, kurioje nepasirodo neaiškus žymuo ∞. Tai tarytum išsprendžia kai kuriuos matematinius paradoksus. Tačiau jo teorija aprašyta negriežtai ir netvarkingai, be galo primityviai. Pvz., kai kyla klausimas apie realių skaičių kiekį, Sergejevas atsako – tiek, kiek rinkinių galima sudaryti iš natūralių skaičių, t.y. 2 laipsniu grossone. Taip sudėtingos neišspręstos problemos pakeičiamos jų primityviais analogais.

Pagaliau susigriebta! „EMS Surveys in Mathematical Sciences“ redkolegija išreiškė „gilų apgailestavimą“ dėl Sergejevo straipsnio „Numerical infinities and infinitesimals: Methodology, applications, and repercussions on two Hilbert problems“ spausdinimo (tai tik parodo, kaip atsainiai į viską žiūrima moksle). Straipsnis liko neatšauktas, o du jį priėmę redaktoriai atleisti.

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki