Revision [1154]

Last edited on 2017-12-16 13:15:13 by WikiAdmin
Additions:
Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems (ir ne tik, bet ir leidiniams) Sergejevas pradėjo grasinti teismais ir italų advokatais [taigi ne veltui išsakyta nuomonė, kad italų mafija ne tik žudo, bet ir praniko į visas gyvenimo sritis – taipogi ir mokslą, kur galima gerai uždirbti].""<br>""Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs //begalybės// kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.
Deletions:
Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems (ir ne tik, bet ir leidiniams) Sergejevas pradėjo grasinti teismais ir italų advokatais [taigi ne veltui išsakyta nuomonė, kad italų mafija ne tik žudo, bet ir praniko į visas gyvenimo sritis – taipogi ir mokslą, kur galima gerai uždirbti].""<br>""Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs //begalybės//kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.


Revision [1153]

Edited on 2017-12-16 13:14:56 by WikiAdmin
Additions:
Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems (ir ne tik, bet ir leidiniams) Sergejevas pradėjo grasinti teismais ir italų advokatais [taigi ne veltui išsakyta nuomonė, kad italų mafija ne tik žudo, bet ir praniko į visas gyvenimo sritis – taipogi ir mokslą, kur galima gerai uždirbti].""<br>""Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs //begalybės//kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.
https://lenta.ru/articles/2017/12/16/gross_none/
Deletions:
Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems (ir ne tik, bet ir leidiniams) Sergejevas pradėjo grasinti teismais ir italų advokatais [taigi ne veltui išsakyta nuomonė, kad italų mafija ne tik žudo, bet ir praniko į visas gyvenimo sritis – taipogi ir mokslą, kur galima gerai uždirbti].""<br>""Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.


Revision [1152]

Edited on 2017-12-16 13:08:26 by WikiAdmin
Additions:
Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems (ir ne tik, bet ir leidiniams) Sergejevas pradėjo grasinti teismais ir italų advokatais [taigi ne veltui išsakyta nuomonė, kad italų mafija ne tik žudo, bet ir praniko į visas gyvenimo sritis – taipogi ir mokslą, kur galima gerai uždirbti].""<br>""Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.
Deletions:
Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems Sergejevas pradėjo grasinti teismais. Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.


Revision [1151]

Edited on 2017-12-15 19:41:03 by WikiAdmin
Additions:
Sergejevas įvedė simbolį ① (//grossone//), žymintį visų natūrinių skaičių kiekį. Atseit, tai leidžia sukurti matematinę analizę, kurioje nepasirodo neaiškus žymuo ∞. Tai tarytum išsprendžia kai kuriuos matematinius paradoksus. Tačiau jo teorija aprašyta negriežtai ir netvarkingai, be galo primityviai. Pvz., kai kyla klausimas apie realių skaičių kiekį, Sergejevas atsako – tiek, kiek rinkinių galima sudaryti iš natūralių skaičių, t.y. 2 laipsniu //grossone//. Taip sudėtingos neišspręstos problemos pakeičiamos jų primityviais analogais.
Deletions:
Sergejevas įvedė simbolį ① (grossone), žymintį visų natūrinių skaičių kiekį. Atseit, tai leidžia sukurti matematinę analizę, kurioje nepasirodo neaiškus žymuo ∞. Tai tarytum išsprendžia kai kuriuos matematinius paradoksus. Tačiau jo teorija aprašyta negriežtai ir netvarkingai, be galo primityviai. Pvz., kai kyla klausimas apie realių skaičių kiekį, Sergejevas atsako – tiek, kiek rinkinių galima sudaryti iš natūralių skaičių, t.y. 2 laipsniu grossone. Taip sudėtingos neišspręstos problemos pakeičiamos jų primityviais analogais.


Revision [1150]

Edited on 2017-12-15 19:33:54 by WikiAdmin
Additions:
""<b style='color:#771102'>Pagaliau susigriebta!</b>"" „EMS Surveys in Mathematical Sciences“ redkolegija išreiškė „gilų apgailestavimą“ dėl Sergejevo straipsnio „Numerical infinities and infinitesimals: Methodology, applications, and repercussions on two Hilbert problems“ spausdinimo (tai tik parodo, kaip atsainiai į viską žiūrima moksle). Straipsnis liko neatšauktas, o du jį priėmę redaktoriai atleisti.
Deletions:
**Pastaba:** ""<i style='color:#771102'>Redaktorius žada stebėti šio tvirtinimo eigą ir su laiku pateikti papildomos informacijos.</i>""


Revision [1149]

Edited on 2017-12-06 19:59:02 by WikiAdmin
Additions:
----
Sergejevas įvedė simbolį ① (grossone), žymintį visų natūrinių skaičių kiekį. Atseit, tai leidžia sukurti matematinę analizę, kurioje nepasirodo neaiškus žymuo ∞. Tai tarytum išsprendžia kai kuriuos matematinius paradoksus. Tačiau jo teorija aprašyta negriežtai ir netvarkingai, be galo primityviai. Pvz., kai kyla klausimas apie realių skaičių kiekį, Sergejevas atsako – tiek, kiek rinkinių galima sudaryti iš natūralių skaičių, t.y. 2 laipsniu grossone. Taip sudėtingos neišspręstos problemos pakeičiamos jų primityviais analogais.


Revision [1148]

Edited on 2017-12-02 10:35:29 by WikiAdmin
Additions:
Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems Sergejevas pradėjo grasinti teismais. Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.
""<!-- http://wwwinfo.deis.unical.it/yaro/
https://lenta.ru/articles/2017/11/29/ya_bogat_vse_syadut/ https://lenta.ru/articles/2017/11/28/grossone/
Deletions:
""<!-- http://wwwinfo.deis.unical.it/yaro/


Revision [1147]

Edited on 2017-11-27 21:07:22 by WikiAdmin

No Differences

Revision [1146]

Edited on 2017-11-27 21:03:42 by WikiAdmin
Additions:
Žemutinio Naugardo N. Lobačevskio vardo universiteto profesorius Jaroslavas Sergejevas 2017 m. lapkritį pareiškė, kad įrodė dvi [[http://www.hot.lt/articles/hilbert.htm#problems Hilberto problemas]] (paskelbta //EMS Surveys in Mathematical Sciences//).
Deletions:
Žemutinio Naugardo N. Lobačevskio vardo universiteto profesorius Jaroslavas Sergejevas 2017 m. lapkritį pareiškė, kad įrodė dvi [[http://www.hot.lt/articles/hilbert.htm#problems Hilberto problemas]] (paskelbta <I>EMS Surveys in Mathematical Sciences</I>).


Revision [1145]

The oldest known version of this page was created on 2017-11-27 21:02:35 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki