Wiki source for DviHilbertoProblemos


Show raw source

======Ar krito dvi Hilberto problemos?======
Žemutinio Naugardo N. Lobačevskio vardo universiteto profesorius Jaroslavas Sergejevas 2017 m. lapkritį pareiškė, kad įrodė dvi [[http://www.hot.lt/articles/hilbert.htm#problems Hilberto problemas]] (paskelbta //EMS Surveys in Mathematical Sciences//).

Pirmoji - **Kantoro problema apie kontinuumo galią**, sąraše pateikta pirmąja. Formaliai laikoma įrodyta, tačiau su tuo sutinka ne visi matematikai. 1940 m. [[http://www.spauda.lt/science/godel.htm K. Giodelis]] įrodė, kad šios hipotezės įrodymas neįmanomas ZFC sistemoje, o 1963 m. P. Koenas įrodė, kad ZFC sistemoje neįrodoma ir pati hipotezė.

Antroji – **pirminių skaičių **(8-oji sąraše) **problema **([[http://www.spauda.lt/science/math/dzeta.htm Rymano hipotezė]] ir [[http://www.spauda.lt/science/math/prime-numbers.htm#goldbach Goldbacho problema]]), kurioje neišspręsta [[http://www.spauda.lt/science/math/dzeta.htm Rymano hipotezė]], įeinanti ir į [[http://www.spauda.lt/science/math/problems.htm Tūkstantmečio problemų]] sąrašą.

Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems (ir ne tik, bet ir leidiniams) Sergejevas pradėjo grasinti teismais ir italų advokatais [taigi ne veltui išsakyta nuomonė, kad italų mafija ne tik žudo, bet ir praniko į visas gyvenimo sritis – taipogi ir mokslą, kur galima gerai uždirbti].""<br>""Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs //begalybės// kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.
----
Sergejevas įvedė simbolį ① (//grossone//), žymintį visų natūrinių skaičių kiekį. Atseit, tai leidžia sukurti matematinę analizę, kurioje nepasirodo neaiškus žymuo ∞. Tai tarytum išsprendžia kai kuriuos matematinius paradoksus. Tačiau jo teorija aprašyta negriežtai ir netvarkingai, be galo primityviai. Pvz., kai kyla klausimas apie realių skaičių kiekį, Sergejevas atsako – tiek, kiek rinkinių galima sudaryti iš natūralių skaičių, t.y. 2 laipsniu //grossone//. Taip sudėtingos neišspręstos problemos pakeičiamos jų primityviais analogais.

""<b style='color:#771102'>Pagaliau susigriebta!</b>"" „EMS Surveys in Mathematical Sciences“ redkolegija išreiškė „gilų apgailestavimą“ dėl Sergejevo straipsnio „Numerical infinities and infinitesimals: Methodology, applications, and repercussions on two Hilbert problems“ spausdinimo (tai tik parodo, kaip atsainiai į viską žiūrima moksle). Straipsnis liko neatšauktas, o du jį priėmę redaktoriai atleisti.
""<!-- http://wwwinfo.deis.unical.it/yaro/
http://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=2308-2151&vol=4&iss=2&rank=3&srch=aauthor%7Csergeyev
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-11/lu-nia112217.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Goldbach%27s_conjecture
https://lenta.ru/articles/2017/11/29/ya_bogat_vse_syadut/ https://lenta.ru/articles/2017/11/28/grossone/
https://lenta.ru/articles/2017/12/16/gross_none/
-->""
Kategorija: [[Mathematics|Matematika visiems]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki