Wiki source for DviHilbertoProblemos


Show raw source

======Ar krito dvi Hilberto problemos?======
Žemutinio Naugardo N. Lobačevskio vardo universiteto profesorius Jaroslavas Sergejevas 2017 m. lapkritį pareiškė, kad įrodė dvi [[http://www.hot.lt/articles/hilbert.htm#problems Hilberto problemas]] (paskelbta //EMS Surveys in Mathematical Sciences//).

Pirmoji - **Kantoro problema apie kontinuumo galią**, sąraše pateikta pirmąja. Formaliai laikoma įrodyta, tačiau su tuo sutinka ne visi matematikai. 1940 m. [[http://www.spauda.lt/science/godel.htm K. Giodelis]] įrodė, kad šios hipotezės įrodymas neįmanomas ZFC sistemoje, o 1963 m. P. Koenas įrodė, kad ZFC sistemoje neįrodoma ir pati hipotezė.

Antroji – **pirminių skaičių **(8-oji sąraše) **problema **([[http://www.spauda.lt/science/math/dzeta.htm Rymano hipotezė]] ir [[http://www.spauda.lt/science/math/prime-numbers.htm#goldbach Goldbacho problema]]), kurioje neišspręsta [[http://www.spauda.lt/science/math/dzeta.htm Rymano hipotezė]], įeinanti ir į [[http://www.spauda.lt/science/math/problems.htm Tūkstantmečio problemų]] sąrašą.

Po Sergejevo pareiškimo, iš rusų mokslininkų pusės sulaukta nemažai kritikos. Jiems Sergejevas pradėjo grasinti teismais. Pats jis dirba Kalabrijos universitete Italijoje ir yra vertinamas prieštaringai (kai kas sako, kad kuria „pseudomokslą“). Teigia sukūręs kalkuliatorių, kuris „apvers matematiką“.
----
Sergejevas įvedė simbolį ① (//grossone//), žymintį visų natūrinių skaičių kiekį. Atseit, tai leidžia sukurti matematinę analizę, kurioje nepasirodo neaiškus žymuo ∞. Tai tarytum išsprendžia kai kuriuos matematinius paradoksus. Tačiau jo teorija aprašyta negriežtai ir netvarkingai, be galo primityviai. Pvz., kai kyla klausimas apie realių skaičių kiekį, Sergejevas atsako – tiek, kiek rinkinių galima sudaryti iš natūralių skaičių, t.y. 2 laipsniu //grossone//. Taip sudėtingos neišspręstos problemos pakeičiamos jų primityviais analogais.

""<b style='color:#771102'>Pagaliau susigriebta!</b>"" „EMS Surveys in Mathematical Sciences“ redkolegija išreiškė „gilų apgailestavimą“ dėl Sergejevo straipsnio „Numerical infinities and infinitesimals: Methodology, applications, and repercussions on two Hilbert problems“ spausdinimo (tai tik parodo, kaip atsainiai į viską žiūrima moksle). Straipsnis liko neatšauktas, o du jį priėmę redaktoriai atleisti.
""<!-- http://wwwinfo.deis.unical.it/yaro/
http://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=2308-2151&vol=4&iss=2&rank=3&srch=aauthor%7Csergeyev
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-11/lu-nia112217.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Goldbach%27s_conjecture
https://lenta.ru/articles/2017/11/29/ya_bogat_vse_syadut/ https://lenta.ru/articles/2017/11/28/grossone/
-->""
Kategorija: [[Mathematics|Matematika visiems]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki