Egzistencializmas - filosofinė srovė, besiremianti Šekspyro pjese „Būti ar nebūti?“ Jo esmė - teigimas, kad žmogus sudarytas iš dviejų pusių, apatinės ir viešutinės, kurių viena trokšta „būti“, o kita - „nebūti“.

Egzistencializme yra susiformusi maištingojo egzistencializmo atšaka, kuri plačiai naudoja ritinimo į kalną metaforą - kaip antai a) Sizifo bausmę, kai tasai turėjo į kalną ritinti didelį akmenį, tačiau, kai tasai jau buvo bepasiekiąs viršūnę, nusirisdavo žemyn; b) A. Zuoko ritinimas „Rubikono“, - ir kai atrodo tasai pasiekė viršūnę, tik pyst, ir kažkas nuritina jį atgalios. Ir vėl Zuokui tenka jį vėl ritinti. Tačiau, tiek Sizifas, tiek Zuokas yra laimingi, nes suvokia tikrąsias tų procesų esmes.

Modernioji egzistencializmo atmaina yra galaktinis sokratizmas, savo ištakomis siekiantis Sokratiką Dausuvietį.


Kategorija: Bendri dalykai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki