Elguva, Lvovo g. 13

Greito maisto užeiga. Įkišęs nosį ne iškart ir suprasi, kad čia galima pavalgyti. Tarsi kokia bandelių parduotuvė su kava. Tačiau yra trejetas staliukų ir galima užsakyti keletą patiekalų. Sutiktas buvau nelabai maloniai, netgi kiek atžagariu tonu, bet vis tik ryžausi pabandyti papietauti. Pavalgyti galima, tačiau maisto skonį jutau dar ir vakare - ne pačia geriausia prasme... Matyt, netrauks kitam kartui - bent jau kurį laiką....

Tačiau virš gretimų durų yra ranka užrašyta iškaba "Bistro", kurią ir noriu pristatyti pristatyti nuodugniau - nors ir neskiriant atskiro puslapio tam... Atrodo, kad nemeluoja, teigdami, kad čia "naminis maistas, ruošiamas pačių šeimininkų". Kol kas tik kartą apsilankiau, tačiau galiu patvirtinti - maža įstaigėlė, tačiau pavalgiau paprastai ir skaniai - paprastą maistą, aišku, ne restoraninį, tačiau kartais tai netgi geriau nei restoraninis išsidirbinėjimas su patiekalais... Reikės dar kartą patikrinti - gilesnio įspūdžio susidarymui...

Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki