Galaktikos Taryba (GT) - toks Galaktinės federacijos (GF) organas, kuris susirenka kas mėnuo (o kai reikia, vyksta ir neeilinės sesijos), kad aptartų mūsų Galaktikos, o taip pat ir gretimų, svarbius klausimus, išspręstų tarpusavio konfliktus, priimtų svarbius kosmofobiškus įstatymus ir potvarkius. Ir t.t., ir pan. Į GT įeina 141-ios Paukščių Tako civilizacijos atstovai (mes kažkodėl juos vadiname ufonautais). Didelę įtaką GT turi atlantai, kurių balsas yra lemiamas. Kita įtakinga grupė yra Plejadžių frakcija, užtikrinanti pasipriešinimą ekstremistiškai agresyvioms civilizacijoms. Kitų galaktikų atstovų taip pat yra 141, tačiau jie dalyvauja tik plenariniuose ir neeiliniuose susirinkimuose ir turi tik patariamąjį balsą.

GT išsilaiko iš pajamų gautų grobiant žmones, kuriuos versdavo dirbti kasyklose, kuriose buvo išgaunami my energijos šaltiniai. Taip pat juos siųsdavo prie juodųjų skylių, kurios yra milžiniškais energijos resursais. Tačiau ilgesnis ir dažnas buvimas greta jų neatstatomai pažeidžia organizmą - tų pažeidimų negali atstatyti net tobuliausios medicininės technologijos. Tad prie jų daugiausiai ir dirba vien kosminiai "vergai".

Galaktikos Tarybos dabartiniu prezidentu yra Arkangelas Gabrielius, iš atlantų rasės. GT centrinė būstinė yra Šaulio žvaigždyno Eta žvaigždėje (146 šviesmečiai nuo Žemės; jos pavadinimas yra Ira Furoris - "nuožmus įsiūtis", nes ten išleidžiami ir baudžiamieji įsakai).

Iš Žemei artimiausių civilizacijų GT narį turi Nibiru planeta, o taip pat eterinės formos norsai, kadaise kilę iš Veneros, tačiau dabar persikėlę į aukštesnius matavimus (ir dabar jau nebegyvenantys Veneroje). Norsai gali materializuotis iš aukštesnių matavimų bet kurioje Visatos vietoje - jiems neegzistuoja trimatės erdvės apribojimai.

GT šiuo metu pirmininkauja Persėjaus civilizacijos atstovas nemirtingasis Zanoni, tuo tarpu pačios Galaktinės federacijos dabartiniu prezidentu yra Arkangelas Mykolas.

Pastaba: GT būstinė atsitiktinai pastebėta Žemėje 1977 m., kai Galaktikos centrinės dalies sąjungos hakeriai pralaužė GT ugniasienes ir pro komunikacijos apsaugos spragą Žemę pasiekė "wow" signalas.

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki