Revision [1204]

Last edited on 2018-04-16 20:54:18 by WikiAdmin
Additions:
Labai pažangios civilizacijos varžosi dėl [[http://www.nso.lt/science/black-holes.htm juodųjų skylių]], nes tai pats didžiausias energetinis resursas. Beveik visos Galaktikos juodosios skylės jau priklauso vienai ar kitai sąjungai beigi grupuotei. Dėl kelių likusių nuolat kyla konfliktai, kartais netgi tragiški, pasibaigiantys vienos ar kitos civilizacijos žūtimi. Aplink šias gausu ir energetinių piratų, nelegaliai atgabenančių energijos, prastumiamos juodosiose rinkose - dažniausiai prie sąjungų neprisijungusiems junginiams ar atskiroms agresyvioms civilizacijoms.
Deletions:
Labai pa=angios civilizacijos varžosi dėl juodųjų skylių, nes tai pats didžiausias energetinis resursas. Beveik visos Galaktikos juodosios skylės jau priklauso vienai ar kitai sąjungai beigi grupuotei. Dėl kelių likusių nuolat kyla konfliktai, kartais netgi tragiški, pasibaigiantys voenos ar kitos civilizacijos žūtimi. Aplink šias gausu ir energetinių piratų, nelegaliai atgabenančių energijos, prastumiamos juodosiose rinkose - dažniausiai prie sąjungų neprisijungusiems junginiams ar atskiroms agresyvioms civilizacijoms.


Revision [991]

Edited on 2016-01-21 17:24:44 by WikiAdmin
Additions:
Galaktinė federacija dominuoja Oriono, Šaulio ir Persėjo gijose, taip pat ji apima didesniają dalį galaktikos centro. Priešingoje galaktikos pusėje susivienijusi GF priešiška sąjunga, su kuria nuolat varžomasi dėl įtakos sričių. Taip pat atskirose galaktikos srityse (ypač jos pakraščiuose, susiformuoja atskiros sąjungėlės ar agresyvūs junginiai. Labai nestabili padėtis yra aplink galaktikos centrą, kur civilizacijos dažnokai pereina iš vienos sąjungos į kitą, ar visai atsiskiria, o kartais tiesiog sukyla. Jos yra gana senos, valdo nemažus energetinius išteklius ir yra gana savarankiškos.
Labai pa=angios civilizacijos varžosi dėl juodųjų skylių, nes tai pats didžiausias energetinis resursas. Beveik visos Galaktikos juodosios skylės jau priklauso vienai ar kitai sąjungai beigi grupuotei. Dėl kelių likusių nuolat kyla konfliktai, kartais netgi tragiški, pasibaigiantys voenos ar kitos civilizacijos žūtimi. Aplink šias gausu ir energetinių piratų, nelegaliai atgabenančių energijos, prastumiamos juodosiose rinkose - dažniausiai prie sąjungų neprisijungusiems junginiams ar atskiroms agresyvioms civilizacijoms.
Deletions:
Galaktinė federacija dominuoja Oriono, Šaulio ir Persėjo gijose, taip pat ji apima didesniają dalį galaktikos centro. Priešingoje galaktikos pusėje susivienijusi GF priešiška sąjunga, su kuria nuolat varžomasi dėl įtakos sričių. Taip pat atskirose galaktikos srityse (ypač jos pakraščiuose, susiformuoja atskiros sąjungėlės ar agresyvūs junginiai. Labai nestabili padėtis yra aplink galaktikos centrą, kur civlizacijos dažnokai pereina iš vienos sąjungos į kitą, ar visai atsiskiria, o kartais tiesiog sukyla. Jos yra gana senos, valdo nemažus energetinius išteklius ir yra gana savarankiškos.


Revision [990]

Edited on 2016-01-20 10:20:06 by WikiAdmin
Additions:
Galaktinė federacija dominuoja Oriono, Šaulio ir Persėjo gijose, taip pat ji apima didesniają dalį galaktikos centro. Priešingoje galaktikos pusėje susivienijusi GF priešiška sąjunga, su kuria nuolat varžomasi dėl įtakos sričių. Taip pat atskirose galaktikos srityse (ypač jos pakraščiuose, susiformuoja atskiros sąjungėlės ar agresyvūs junginiai. Labai nestabili padėtis yra aplink galaktikos centrą, kur civlizacijos dažnokai pereina iš vienos sąjungos į kitą, ar visai atsiskiria, o kartais tiesiog sukyla. Jos yra gana senos, valdo nemažus energetinius išteklius ir yra gana savarankiškos.
Deletions:
Galaktinė federacija dominuoja Vietinėje, Šaulio ir Persėjo gijose, taip pat ji apima didesniają dalį galaktikos centro. Priešingoje galaktikos pusėje susivienijusi GF priešiška sąjunga, su kuria nuolat varžomasi dėl įtakos sričių. Taip pat atskirose galaktikos srityse (ypač jos pakraščiuose, susiformuoja atskiros sąjungėlės ar agresyvūs junginiai. Labai nestabili padėtis yra aplink galaktikos centrą, kur civlizacijos dažnokai pereina iš vienos sąjungos į kitą, ar visai atsiskiria, o kartais tiesiog sukyla. Jos yra gana senos, valdo nemažus energetinius išteklius ir yra gana savarankiškos.


Revision [988]

Edited on 2016-01-20 10:13:22 by WikiAdmin
Additions:
**Galaktinė Federacija** ([[GF]]) - tai nesavanoriška Paukščių tako ir gretimų galaktikų civilizacijų (kaip stebėtojų) sąjunga, pagrįsta jėga ir prievarta. Civilizacijos, nenorinčios prisijungti prie GF, yra arba pavergiamos, arba sunaikinamos. GF tikslas yra palaikyti tvarką savo domene ir jį ginti nuo kitų galaktinių sąjungų pasikėsinimų.
Galaktinė federacija dominuoja Vietinėje, Šaulio ir Persėjo gijose, taip pat ji apima didesniają dalį galaktikos centro. Priešingoje galaktikos pusėje susivienijusi GF priešiška sąjunga, su kuria nuolat varžomasi dėl įtakos sričių. Taip pat atskirose galaktikos srityse (ypač jos pakraščiuose, susiformuoja atskiros sąjungėlės ar agresyvūs junginiai. Labai nestabili padėtis yra aplink galaktikos centrą, kur civlizacijos dažnokai pereina iš vienos sąjungos į kitą, ar visai atsiskiria, o kartais tiesiog sukyla. Jos yra gana senos, valdo nemažus energetinius išteklius ir yra gana savarankiškos.
Valdantysis ir vykdomasis [[GF]] organas yra [[Galaktikos_Taryba|Galaktikos Taryba]] ([[Galaktikos_Taryba|GT]]), kuri renkasi kas mėnuo (arba kai reikia), kad priimtų GF nutarimus, liečiančius GF ir kitas civilizacijas. Į [[GT]] savo narius siunčia 141 Paukščių tako civilizacija. Lemiamą balsą joje turi atlantai. Kitų galaktikų atstovų taip pat yra 141, tačiau jie dalyvauja tik plenariniuose ir neeiliniuose susirinkimuose ir turi tik patariamąjį balsą.
[[Galaktikos_Taryba|GT]] šiuo metu pirmininkauja Persėjaus civilizacijos atstovas.
Deletions:
**Galaktinė Federacija** ([[GF]]) - tai nesavanoriška Paukščių tako ir gretimų galaktikų civilizacijų sąjunga, pagrįsta jėga ir prievarta. Civilizacijos, nenorinčios prisijungti prie GF, yra arba pavergiamos, arba sunaikinamos. GF tikslas yra palaikyti tvarką savo domenė ir jį ginti nuo kitų galaktinių sąjungų pasikėsinimų.
Valdantysis ir vykdomasis [[GF]] organas yra [[Galaktikos_Taryba|Galaktikos Taryba]] ([[Galaktikos_Taryba|GT]]), kuri renkasi kas mėnuo arba kai reikia, kad priimtų GF nutarimus liečiančius GF ir kitas civilizacijas. Į [[GT]] savo narius siunčia 141 Paukščių tako civilizacija. Lemiamą balsą joje turi atlantai. Kitų galaktikų atstovų taip pat yra 141, tačiau jie dalyvauja tik plenariniuose ir neeiliniuose susirinkimuose ir turi tik patariamąjį balsą.


Revision [518]

Edited on 2015-05-16 09:26:56 by WikiAdmin
Additions:
**Galaktinė Federacija** ([[GF]]) - tai nesavanoriška Paukščių tako ir gretimų galaktikų civilizacijų sąjunga, pagrįsta jėga ir prievarta. Civilizacijos, nenorinčios prisijungti prie GF, yra arba pavergiamos, arba sunaikinamos. GF tikslas yra palaikyti tvarką savo domenė ir jį ginti nuo kitų galaktinių sąjungų pasikėsinimų.
Valdantysis ir vykdomasis [[GF]] organas yra [[Galaktikos_Taryba|Galaktikos Taryba]] ([[Galaktikos_Taryba|GT]]), kuri renkasi kas mėnuo arba kai reikia, kad priimtų GF nutarimus liečiančius GF ir kitas civilizacijas. Į [[GT]] savo narius siunčia 141 Paukščių tako civilizacija. Lemiamą balsą joje turi atlantai. Kitų galaktikų atstovų taip pat yra 141, tačiau jie dalyvauja tik plenariniuose ir neeiliniuose susirinkimuose ir turi tik patariamąjį balsą.
Deletions:
**Galaktinė Federacija** (GF) - tai nesavanoriška Paukščių tako ir gretimų galaktikų civilizacijų sąjunga, pagrįsta jėga ir prievarta. Civilizacijos, nenorinčios prisijungti prie GF, yra arba pavergiamos, arba sunaikinamos. GF tikslas yra palaikyti tvarką savo domenė ir jį ginti nuo kitų galaktinių sąjungų pasikėsinimų.
Valdantysis ir vykdomasis GF organas yra [[Galaktikos_Taryba|Galaktikos Taryba]] ([[Galaktikos_Taryba|GT]]), kuri renkasi kas mėnuo arba kai reikia, kad priimtų GF nutarimus liečiančius GF ir kitas civilizacijas. Į [[GT]] savo narius siunčia 141 Paukščių tako civilizacija. Lemiamą balsą joje turi atlantai. Kitų galaktikų atstovų taip pat yra 141, tačiau jie dalyvauja tik plenariniuose ir neeiliniuose susirinkimuose ir turi tik patariamąjį balsą.


Revision [510]

Edited on 2015-05-16 08:57:55 by WikiAdmin
Additions:
Galaktinės federacijos dabartiniu prezidentu yra Arkangelas Mykolas.


Revision [507]

Edited on 2015-05-16 08:47:54 by WikiAdmin
Additions:
**Galaktinė Federacija** (GF) - tai nesavanoriška Paukščių tako ir gretimų galaktikų civilizacijų sąjunga, pagrįsta jėga ir prievarta. Civilizacijos, nenorinčios prisijungti prie GF, yra arba pavergiamos, arba sunaikinamos. GF tikslas yra palaikyti tvarką savo domenė ir jį ginti nuo kitų galaktinių sąjungų pasikėsinimų.
Valdantysis ir vykdomasis GF organas yra [[Galaktikos_Taryba|Galaktikos Taryba]] ([[Galaktikos_Taryba|GT]]), kuri renkasi kas mėnuo arba kai reikia, kad priimtų GF nutarimus liečiančius GF ir kitas civilizacijas. Į [[GT]] savo narius siunčia 141 Paukščių tako civilizacija. Lemiamą balsą joje turi atlantai. Kitų galaktikų atstovų taip pat yra 141, tačiau jie dalyvauja tik plenariniuose ir neeiliniuose susirinkimuose ir turi tik patariamąjį balsą.
Deletions:
**Galaktinė Federacija** ([[GF]]) - tai nesavanoriška Paukščių tako ir gretimų galaktikų civilizacijų sąjunga, pagrįsta jėga ir prievarta. Civilizacijos, nenorinčios prisijungti prie GF, yra arba pavergiamos, arba sunaikinamos. GF tikslas yra palaikyti tvarką savo domenė ir jį ginti nuo kitų galaktinių sąjungų pasikėsinimų.
Valdantysis ir vykdomasis GF organas yra [[GT|Galaktikos Taryba]] ([[GT]]), kuri renkasi kas mėnuo arba kai reikia, kad priimtų GF nutarimus liečiančius GF ir kitas civilizacijas. Į [[GT]] savo narius siunčia 141 Paukščių tako civilizacija. Lemiamą balsą joje turi atlantai. Kitų galaktikų atstovų taip pat yra 141, tačiau jie dalyvauja tik plenariniuose ir neeiliniuose susirinkimuose ir turi tik patariamąjį balsą.


Revision [506]

The oldest known version of this page was created on 2015-05-16 08:42:22 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki