Revision [510]

This is an old revision of Galaktinė federacija made by WikiAdmin on 2015-05-16 08:57:55.

 

Galaktinė Federacija (GF) - tai nesavanoriška Paukščių tako ir gretimų galaktikų civilizacijų sąjunga, pagrįsta jėga ir prievarta. Civilizacijos, nenorinčios prisijungti prie GF, yra arba pavergiamos, arba sunaikinamos. GF tikslas yra palaikyti tvarką savo domenė ir jį ginti nuo kitų galaktinių sąjungų pasikėsinimų.

Galaktinės federacijos dabartiniu prezidentu yra Arkangelas Mykolas.

Valdantysis ir vykdomasis GF organas yra Galaktikos Taryba (GT), kuri renkasi kas mėnuo arba kai reikia, kad priimtų GF nutarimus liečiančius GF ir kitas civilizacijas. Į GT savo narius siunčia 141 Paukščių tako civilizacija. Lemiamą balsą joje turi atlantai. Kitų galaktikų atstovų taip pat yra 141, tačiau jie dalyvauja tik plenariniuose ir neeiliniuose susirinkimuose ir turi tik patariamąjį balsą.

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki