Galaktinė Federacija (GF) - tai nesavanoriška Paukščių tako ir gretimų galaktikų civilizacijų (kaip stebėtojų) sąjunga, pagrįsta jėga ir prievarta. Civilizacijos, nenorinčios prisijungti prie GF, yra arba pavergiamos, arba sunaikinamos. GF tikslas yra palaikyti tvarką savo domene ir jį ginti nuo kitų galaktinių sąjungų pasikėsinimų.

Galaktinės federacijos dabartiniu prezidentu yra Arkangelas Mykolas.

Galaktinė federacija dominuoja Oriono, Šaulio ir Persėjo gijose, taip pat ji apima didesniają dalį galaktikos centro. Priešingoje galaktikos pusėje susivienijusi GF priešiška sąjunga, su kuria nuolat varžomasi dėl įtakos sričių. Taip pat atskirose galaktikos srityse (ypač jos pakraščiuose, susiformuoja atskiros sąjungėlės ar agresyvūs junginiai. Labai nestabili padėtis yra aplink galaktikos centrą, kur civilizacijos dažnokai pereina iš vienos sąjungos į kitą, ar visai atsiskiria, o kartais tiesiog sukyla. Jos yra gana senos, valdo nemažus energetinius išteklius ir yra gana savarankiškos.

Labai pažangios civilizacijos varžosi dėl juodųjų skylių, nes tai pats didžiausias energetinis resursas. Beveik visos Galaktikos juodosios skylės jau priklauso vienai ar kitai sąjungai beigi grupuotei. Dėl kelių likusių nuolat kyla konfliktai, kartais netgi tragiški, pasibaigiantys vienos ar kitos civilizacijos žūtimi. Aplink šias gausu ir energetinių piratų, nelegaliai atgabenančių energijos, prastumiamos juodosiose rinkose - dažniausiai prie sąjungų neprisijungusiems junginiams ar atskiroms agresyvioms civilizacijoms.

Valdantysis ir vykdomasis GF organas yra Galaktikos Taryba (GT), kuri renkasi kas mėnuo (arba kai reikia), kad priimtų GF nutarimus, liečiančius GF ir kitas civilizacijas. Į GT savo narius siunčia 141 Paukščių tako civilizacija. Lemiamą balsą joje turi atlantai. Kitų galaktikų atstovų taip pat yra 141, tačiau jie dalyvauja tik plenariniuose ir neeiliniuose susirinkimuose ir turi tik patariamąjį balsą.

GT šiuo metu pirmininkauja Persėjaus civilizacijos atstovas.

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki