Galaktinis sokratizmas - modernioji egzistencializmo atmaina, į savo koncepcijas įtraukusi Sokratiko iš Dausuvos idėjas. Ją, kaip privalomą idėjinę platformą, savo statutu įtvirtino GT, ir juo remiasi visa anos veikla.

Atskira šios filosofijos šaka yra Absurdiškasis zuokizmas, kurio pagrindinis principas yra daryti absurdiškus teiginius, kurie, vienok, sukelia atgarsį žmonių galvose, juos suglumina ir todėl jie juos gerai įsimena.

Galaktinis sokratizmas yra Dausuvos dialektikos sudėtinė dalis.

Kategorija: Dausuvos mokslas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki