Revision [289]

Last edited on 2013-04-07 22:34:30 by WikiAdmin
Additions:
Atskira šios filosofijos šaka yra [[Absurdiškasis zuokizmas|Absurdiškasis zuokizmas]], kurio pagrindinis principas yra daryti absurdiškus teiginius, kurie, vienok, sukelia atgarsį žmonių galvose, juos suglumina ir todėl jie juos gerai įsimena.
Deletions:
Atskira šios filosofijos šaka yra [[Absurdiškasis zuokizmas|Absurdiškasis zuokizmas]], kurio pagrindinis principas yra daryti absurdiškus teiginius, kurie, vienok, sukelia atgarsį žmonių galvose, juos suglumina ir todėl įsimena.


Revision [286]

Edited on 2013-04-07 22:32:44 by WikiAdmin
Additions:
Galaktinis sokratizmas yra [[Dausuvos dialektika|Dausuvos dialektikos]] sudėtinė dalis.
Deletions:
Galaktinis sokratizmas yra [[Dousuvos dialektika|Dousuvos dialektikos]] sudėtinė dalis.


Revision [285]

Edited on 2013-04-07 22:31:03 by WikiAdmin
Additions:
Galaktinis sokratizmas yra [[Dousuvos dialektika|Dousuvos dialektikos]] sudėtinė dalis.


Revision [277]

Edited on 2013-04-07 22:09:38 by WikiAdmin
Additions:

Atskira šios filosofijos šaka yra [[Absurdiškasis zuokizmas|Absurdiškasis zuokizmas]], kurio pagrindinis principas yra daryti absurdiškus teiginius, kurie, vienok, sukelia atgarsį žmonių galvose, juos suglumina ir todėl įsimena.


Kategorija: [[Dausuvos mokslas|Dausuvos mokslas]]


Revision [75]

The oldest known version of this page was created on 2012-03-01 21:10:31 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki