Wiki source for Galaktinis sokratizmas


Show raw source

**Galaktinis sokratizmas** - modernioji [[Egzistencializmas|egzistencializmo]] atmaina, į savo koncepcijas įtraukusi [[Sokratikas Dausuvietis|Sokratiko iš Dausuvos]] idėjas. Ją, kaip privalomą idėjinę platformą, savo statutu įtvirtino [[GT]], ir juo remiasi visa anos veikla.

Atskira šios filosofijos šaka yra [[Absurdiškasis zuokizmas|Absurdiškasis zuokizmas]], kurio pagrindinis principas yra daryti absurdiškus teiginius, kurie, vienok, sukelia atgarsį žmonių galvose, juos suglumina ir todėl jie juos gerai įsimena.

Galaktinis sokratizmas yra [[Dausuvos dialektika|Dausuvos dialektikos]] sudėtinė dalis.

Kategorija: [[Dausuvos mokslas|Dausuvos mokslas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki