Galaktonas - nepaprastas savybes turinti medžiaga, atrasta Dausuvoje. Jo savybės tokios nepaprastos, kad netgi draudžiama jas įvardinti. Tačiau žinoma, kad galaktonas nepaprastai svarbus visai galaktikai, todėl Galaktikos Taryba ėmėsi prižiūrėti visus su juos susijusius klausimus.

Dėl nepaprastos galaktono vertės jis yra įvairių drumsto vandens mėgėjų taikinys. Todėl slepiama ir pati galaktono gamybos vieta, ir pagaminto galaktono saugojimo vieta. Nežinoma, net kam jis naudojamas.
Niekas tikrai to nežino, tačiau spėjama, kad būtent galaktonas įgalino intertarpgalaktinę transmisiją (ITGT).

Galaktono atradimas ir jo svarba turėjo neįtikėtinai didelį poveikį visoms Dausuvos sritims, apimant socialinius, religinius, ideologinius ir filosofinius klausimus. Jis paskatino atskiros filosofijos šakos, galaktinio sokratizmo, atsiradimą ir išvystymą. Jis tapo pagrindu vyraujančiai Dausuvos ideologijai - tiek visuomenėje, tiek moksle.

Kategorija: Dausuvos_mokslas

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki