Geriausias visų laikų matematikas?


2011 m. gruodžio 26 d. Indijos premjeras M. Singhas apibūdino Šrinivasaną Ramanudžaną kaip visų laikų iškiliausią matematiką pasaulyje.

125-ųjų Ramanudžano gimimo metinių pagerbime jis pasakė: „Anglų matematiko G.H. Hardy Ramanudžano genijus buvo priskirtas tam pačiam rangui kaip Oileris, Gausas, Archimedas ir Izaokas Niutonas”. Kartu premjeras padėkojo prof. R. Kanigeliui už puikią knygą apie Ramanudžaną, leidusiai sužinoti apie šį iškilų matematikų. Taip pat premjeras pristatė ir naują Ramanudžano „Užrašų”, parašytų gyvenant Čenajo mieste, leidimą ir pagyrė Madraso universitetą už originalų išsaugojimą. Taip pat išleistas matematiko atminimui skirtas pašto ženklas.

Skaitykite daugiau apie Ramanudžaną
Publikuota: 2011-12-29


Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki