Ar Dievas skyrė Hokingui ALS?

Po Velykų (2018.04.02) parsivežiau naują Čirulio disputaciją...
2018.03.16
2018 m. kovo 14 d. į anapilį išėjo garsus anglų fizikas teoretikas S. Hokingas. Nuo 7-o dešimtm. Vidurio jis kentėjo nuo baisios ligos. Negi tai buvo „Dievo dovana” jam?!

Dievas sukūrė tobulą pasaulį („Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera“. Pr. 1:31). Matyt, pradžioje pasaulyje nebuvo mirties ir kančių. Ir nebuvo lateralinės amiotrofinės sklerozės (ALS), kuria sirgo S. Hokingas. Viskas pasikeitė, kai Adomas ėmė maištauti prieš Dievą, kai nepaklausė jo įspėjimo (Pr.2:17). Tad pagal šią logiką Hokingo ALS priežastimi būtų Adomo nusidėjimas ir Dievo prakeiksmas. Tik niekaip nesuprantu, kaip prakeiksmas gali būti tobulo pasaulio dalimi?!

Dar mums sako, kad geroji naujiena yra ta, kad Kristus išpirko mus (nuo pirmapradės mirties) mirdamas ant kryžiaus. Matyt ne tiek jau toli siekė jo „išpirka“, jei ligos, kančios ir mirtis liko pasaulyje. Kai kas sako, kad S. Hokingo dangus negydė tiesiog todėl, kad jis atmetė Dievo idėją. Bet dangus negydė ir kitų žmonių. Ar gali žmonės sieti kokią nors viltį su tokiu Dievu?!


Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki