Tebūnie ... Hella

Kompiuteriai ima kramtyti vis didesnius skaičius, o tyrinėtojams kyla problema, kaip pavadinti skaičius su daugeliu nulių. Aišku, būsite girdėję mega, giga ir tera. O gal net teko girdėti jota (yotta) – vienetas su 24 nuliais. O dabar kai kurie mokslininkai kreipėsi į ISU, kad suteiktų pavadinimą vienetui su 27 nuliais. Jie mano, kad tinkamas pavadinimas hela (hella).

Ir tikrai, jei jota primena „Žvaigždžių karų“ Joda, tai deguto bačkos nesugadins ir hela.

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki