Wiki source for Hella number


Show raw source

======Tebūnie ... Hella======
Kompiuteriai ima kramtyti vis didesnius skaičius, o tyrinėtojams kyla problema, kaip pavadinti skaičius su daugeliu nulių. Aišku, būsite girdėję mega, giga ir tera. O gal net teko girdėti jota (//yotta//) – vienetas su 24 nuliais. O dabar kai kurie mokslininkai kreipėsi į ISU, kad suteiktų pavadinimą vienetui su 27 nuliais. Jie mano, kad tinkamas pavadinimas hela (//hella//).

Ir tikrai, jei //jota //primena „Žvaigždžių karų“ Joda, tai deguto bačkos nesugadins ir **//hela//**.

Kategorija: [[Mathematics|Matematika visiems]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki