Wiki source for Horoskopas


Show raw source

//Paskui turėjau regėjimą. Štai atsivėrė vartai danguje, ir pirmasis balsas, kurį buvau girdėjęs man gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo: „Užženk čionai, aš tau parodysiu, kas toliau turi įvykti“.//
Apreiškimas Jonui, 4:1


Bus tas kas bus; ir tikrai nebus to, kas nebus.
Taip nulemta!

O jei ko nesužinosite, tai tas arba buvo, arba nebuvo.

Tai kvantinės mechanikos aksioma.

Kategorija: [[Pasaulis kaip vaizdinys|Pasaulis kaip vaizdinys]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki