Žmonija – tai virusas


Medikų rate sklando teorija apie tai, kad žmogaus elgesys primena virusą. Žmogui yra būdinga išeikvoti ir užteršti viską aplink, o tada keltis į kitą, švarią vietą – o tada jau iš jos išsiurbti visus resursus.

Juk kaip tada galima suprasti veržimąsi į dangų, kitų planetų paiešką ir tyrimus, kai suvokiamas Žemės resursų išsekimas.

Ir dar – panašu, kad tai jau vyko ne kartą. Juk daugelis tautų turi mitus ir pasakojimus apie iš dangaus nusileidusias būtybes (pvz., egiptiečiai, inkai, majai, izraelitai, dogonai ir kt.), kurios sukūrė žmones ir išmokė jų svarbiausių dalykų – dirbti žemę, davė raštą ir t.t. (šis motyvas sutinkamas beveik visuotinai, o ypač akivaizdžiai žr. Kaip jie mus darė?)


Kategorija: „Pastumk krentantį“
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki