Wiki source for Humvirus


Show raw source

=====Žmonija – tai virusas=====

Medikų rate sklando teorija apie tai, kad žmogaus elgesys primena virusą. Žmogui yra būdinga išeikvoti ir užteršti viską aplink, o tada keltis į kitą, švarią vietą – o tada jau iš jos išsiurbti visus resursus.

Juk kaip tada galima suprasti veržimąsi į dangų, kitų planetų paiešką ir tyrimus, kai suvokiamas Žemės resursų išsekimas.

Ir dar – panašu, kad tai jau vyko ne kartą. Juk daugelis tautų turi mitus ir pasakojimus apie iš dangaus nusileidusias būtybes (pvz., [[http://www.spauda.lt/mitai/esotery/watchers.htm egiptiečiai]], inkai, majai, [[http://www.nso.lt/bible/fallen.htm izraelitai]], [[http://www.nso.lt/ancient/dogon-sirius.htm dogonai]] ir kt.), kurios sukūrė žmones ir išmokė jų svarbiausių dalykų – dirbti žemę, davė raštą ir t.t. (šis motyvas sutinkamas beveik visuotinai, o ypač akivaizdžiai žr. [[http://www.nso.lt/history/nibiru.htm#life_spreading Kaip jie mus darė?]])


Kategorija: [[Pastumk|„Pastumk krentantį“]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki