Išėjimas

Išėjus visam pačiam iš savęs pačio - asmenybe yra tai, kas lieka.

Iš tuščios aibės viską pašalinus, pradinė aibė nesumažėja.

Tuščią aibę papildžius tuščia aibe, nelieka tuščios aibės.

Tuščią aibę sudaro pilna aibė, o pilną aibę - kontinuumas.

Žodį sudaro sakiniai, sakinius - skyriai, o skyrius - romanai.

Bibliotekos susideda iš bibliotekininkų.

Įsigilinus į save nelieka savęs.

Kategorija: Pasaulis kaip vaizdinys

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki