Revision [1004]

Last edited on 2016-02-09 07:50:49 by WikiAdmin
Additions:
Bibliotekos susideda iš bibliotekininkų.
Įsigilinus į save nelieka savęs.


Revision [416]

Edited on 2014-02-23 21:59:27 by WikiAdmin
Additions:
Tuščią aibę sudaro pilna aibė, o pilną aibę - kontinuumas.
Deletions:
Tuščią aibę, sudaro pilna aibė, o pilną aibę - kontinuumas.


Revision [415]

Edited on 2014-02-23 21:59:17 by WikiAdmin
Additions:
Tuščią aibę, sudaro pilna aibė, o pilną aibę - kontinuumas.


Revision [414]

Edited on 2014-02-23 21:58:14 by WikiAdmin
Additions:
Žodį sudaro sakiniai, sakinius - skyriai, o skyrius - romanai.


Revision [408]

Edited on 2014-02-16 21:18:37 by WikiAdmin
Additions:
Tuščią aibę papildžius tuščia aibe, nelieka tuščios aibės.
Deletions:
Tuščią aibė papildžius tiščia aibe, nelieka tuščios aibės.


Revision [407]

Edited on 2014-02-16 21:18:16 by WikiAdmin
Additions:
Tuščią aibė papildžius tiščia aibe, nelieka tuščios aibės.


Revision [406]

Edited on 2014-02-16 21:17:18 by WikiAdmin
Additions:
Iš tuščios aibės viską pašalinus, pradinė aibė nesumažėja.


Revision [389]

The oldest known version of this page was created on 2013-12-13 09:48:01 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki