Intertarpgalaktinė transmisija (ITGT)

Tai unikalus būdas dideliais atstumais ir vienu metu persikelti laike ir erdvėje. Jis leidžia akimirksniu keliauti galaktikoje ir tarp galaktikų. Jo ypatybė yra ta, kad persikeliant į kitą vietą kartu keliaujama ir laiku - ir kitoje vietoje atsirandama atsiduriant praeityje - t.y. anksčiau, nei buvo iškeliauta.

Jo prigimtis ir principai nebuvo viešai atskleisti, tačiau pikti liežuviai plaka, kad tai susiję su galaktono panaudojimu. Galaktonas ir ITGT labai praplėtė visų pasaulių bendravimo galimybes ir pakėlė Dausuvos prestižą tarpgalaktinėje bendruomenėje.

Kategorija: Dausuvos_mokslas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki