Ar Internetas turi savimonę?

Neseniai atšventėme Interneto jubiliejų... Dar jis ne toks ilgaamžis, tačiau jau dabar daugelis be jo negalėtų išgyventi... tai ir norisi šįkart paklausti:
Ar Internetas turi savimonę?

Gal jums klausimas iš pradžių atrodys kvailas, tačiau pabandykime įsigilinti. Ar mašina ir programa gali turėti savimonę? Šiuo metu išsikristalizavo dvi tendencijos. Pirmoji, kontrsubjektiška, kurią skelbia, nors ir su tam tikra antipatija, Izraelio istorikas Juvalis Hararis. Milžiniški duomenų kiekiai paaiškins viską, kas vyksta žmogaus viduje. Individas bus redukuotas iki informacinių resursų, big data. Bendras žmonijos subjektiškumas bus laikomas biopsichinės eros rudimentu, kai „vidinis pasaulis“ pakeisdavo objektyvių duomenų trūkumą. Daugiau paskaitykite apie Didžiųjų duomenų mitą

Kita, prosubjektiška. Vystantis dirbtiniam intelektui jis vis labiau brausis į vidinį, psichikos matmenį, t.y. įgaus gebėjimą sąveikauti ne tik su kitais objektais, bet ir savimi pačiu – saviorganizacijos, savirefleksijos forma; ir kaip antbiologiškas „Aš“, pajėgus begalinei psicho-intelektualiai saviplėtai.

Savimonė numano esant aukšto lygio į save nukreiptą reflektyvumą, išvystytą atgalinių ryšių sistemą. Internetas refleksuoja apie save, sukuria begalinį kiekį savo atvaizdų abipusių atspindžių, replikų, rezonansų pavidalu, kas primena neuroninių tinklų struktūrą. Lankytojas kažką įrašo į tinklą, palieka savo mąstymo pėdsakus. Ir tada staiga suvokia, kad mąstymo subjektas perėjo į ten, į tinklą, kuris pradeda apmąstyti patį lankytoją, kažką siūlyti, apie kai ką užsiminti, pajusti jo užklausas ir poreikius. Tinklas savaip įvertina visus žodžius ir idėjas – ir pasirodo, kad lankytojas tampa žaidėju žaidimo, kuris ištįso tūkstančius metų iki jo ir, galbūt, milijonus metų po jo. Gamtos ir visuomenės, etikos ir poezijos dėsniai – irgi kažkieno didžios mintys, dabar įgavę tinklo formą.

Tas milžiniškas visažmogiškas protas turi savąją plastiką, asociatyvumą, šmaikštumą ir, be abejo, labai plačią erudiciją. Spaudinėdamas klavišus tu kontaktuoji su šiuo protu, didesniu ir gilesniu už bet kurį Soliarį, planetą, galaktiką... Tavo mintys įsigūglina tinkle, pereina į lėliukės ar sporos būseną, kad vėliau purptelėtų plaštakėmis nustebusių gyvų žmonių sąmonėje.... - kad ir po milijono metų.

O dabar paskaitykite panašius klausimus apie dirbtinį intelektą. O taip pat Ar mašina kada nors mąstys?

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki