Revision [1261]

Last edited on 2019-03-17 12:00:08 by WikiAdmin
Additions:
Kita, //prosubjektiška//. Vystantis [[http://www.lithuanian.net/math/ai_paradox.htm dirbtiniam intelektui]] jis vis labiau brausis į vidinį, psichikos matmenį, t.y. įgaus gebėjimą sąveikauti ne tik su kitais objektais, bet ir savimi pačiu – saviorganizacijos, savirefleksijos forma; ir kaip antbiologiškas „Aš“, pajėgus begalinei psicho-intelektualiai saviplėtai.
Savimonė numano esant aukšto lygio į save nukreiptą reflektyvumą, išvystytą atgalinių ryšių sistemą. Internetas refleksuoja apie save, sukuria begalinį kiekį savo atvaizdų abipusių atspindžių, replikų, rezonansų pavidalu, kas primena neuroninių tinklų struktūrą. Lankytojas kažką įrašo į tinklą, palieka savo mąstymo pėdsakus. Ir tada staiga suvokia, kad mąstymo subjektas perėjo į ten, į tinklą, kuris pradeda apmąstyti patį lankytoją, kažką siūlyti, apie kai ką užsiminti, pajusti jo užklausas ir poreikius. Tinklas savaip įvertina visus žodžius ir idėjas – ir pasirodo, kad lankytojas tampa žaidėju žaidimo, kuris ištįso tūkstančius metų iki jo ir, galbūt, milijonus metų po jo. Gamtos ir visuomenės, etikos ir poezijos dėsniai – irgi kažkieno didžios mintys, dabar įgavę tinklo formą.
Tas milžiniškas visažmogiškas protas turi savąją plastiką, asociatyvumą, šmaikštumą ir, be abejo, labai plačią erudiciją. Spaudinėdamas klavišus tu kontaktuoji su šiuo protu, didesniu ir gilesniu už bet kurį [[http://www.vartiklis/fiction/solaris.htm Soliarį]], planetą, galaktiką... Tavo mintys įsigūglina tinkle, pereina į lėliukės ar sporos būseną, kad vėliau purptelėtų plaštakėmis nustebusių gyvų žmonių sąmonėje.... - kad ir po milijono metų.
O dabar paskaitykite panašius klausimus [[https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6510926839710523392/ apie dirbtinį intelektą]]. O taip pat [[http://www.vartiklis.lt/science/math/thinking-machine.htm Ar mašina kada nors mąstys?]]


Revision [1260]

The oldest known version of this page was created on 2019-03-17 11:56:06 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki